سیاه
سیاه
ژوئن 17, 2018
سفید
سفید
ژوئن 17, 2018
نقراه ای

قطران : 2 میلی گرم

نیکوتین : 0.2 میلی گرم